Tingsrätten frikände en 42-åring som "hitlerhälsade" inför talarna vid ett möte med Sverigedemokraterna. Mannen gick fram, varpå talaren ombedde mannen att sluta med sina provokationer. Det var emellertid inte ett brott i det här fallet. Domen motiverades med "att han inte tyckte om Sverigedemokraterna".