Världshälsoorganisationen WHO censurerade nyligen en rapport där slutsatsen var att cannabis är mindre farligt än alkohol eller tobak. Det uppger den brittiska vetenskapliga tidningen New Scientist i sitt nya nummer.