Under julhelgen drabbades mellan 60 000 - 70 000 (uppgifterna om hur många som drabbades varierar) abonnenter hos Algonet av spam från den svenska nazisttidningen Nordland. Varför enbart Algonets användare har drabbats kan förklaras med en liten annons i Aftonbladet, där en person sålde ett register över Algonets kunders e-postadresser.

Flera av de drabbade har sagt att de nu tänker säga upp sitt abonnemang, och många anser brevet vara väldigt stötande, speciellt som det har kommit till mindreåriga. I nyhetsbrevet "Frihetsbrevet" nummer 20 skriver de ansvariga bland annat:

"För det första, så kallad spamming är aldrig populärt! Men i den situationen som vi patrioter befinner oss i idag, så är våra informationskanaler begränsade."
Internetuppkopplaren Algonet valde efter detta att spärra så att deras kunder inte kunde ta emot mail från Nordlands domän. Detta inkluderar även de som önskar att få mail från dem.

Det utskickade brevet finns att läsa på adressen:
http://www.1488.com/frihetsbrevet/20info.html

Antirasistisk protestsida som bl.a. kommenterar innehållet finns på adressen:
http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/6854