Drogtester har blivit ett allmänt accepterat sätt att bekämpa droger i Sverige. Numera testas bussförare, städerskor, elektriker, fritidsledare, och en lång rad andra yrkesgrupper..

Även på landets skolor blir urinprov ett allt vanligare medel i kampen mot droger. Nyligen krävde också socialkontoret i Stenungsund att en 40-årig kvinna skulle låta drogtesta sig, annars skulle hon inte få hyresbidrag.

Eftersom det i arbetslivet och skolorna forfarande är förbjudet att övervaka själva provtagningen, det vill säga kissningen i koppen, är det hur enkelt som helst att ta med sig ett "rent" prov i byxfickan. Numera säljs det också via Internet ett preparat som saboterar testerna.

Det har även hänt att drogtesterna visar possitivt resultat, trots att dom som testats varit garanterat drogfria. Förklaringen är att bland annat vanliga frukostfrallor kryddas med vallmofrön, som kan innehålla så höga halter av morfin att det ger utslag i proven.

Kanske är det att drogtesterna oftast bara fungerar som en besvärjelse mot det onda som försvaret valt att inte införa allmäna drogtester på sin personal? Eller så finns det någon etnisk eller juridisk kunnig person på Försvarsstaben som insett att testerna klampar omkring i ett laglöst ingemansland.

Det finns idag ingen särskild lagstiftning som reglerar användningen av drogtester. Trots det använder mellan en tredjedel och hälften av alla storföretag i Sverge drogtest mot sina anställda eller dom personer som söker jobb på företagen.

Oftast är det företagshälsovården som känar sig en hacka genom att erbjuda dessa tjänster till arbetsgivaren. Och resultaten från företagshälsovården spolas direkt över till arbetsgivaren, eftersom arbetstagaren eller den arbetssökande i regel får kryssa i en ruta enligt vilken han eller hon medger att arbetsgivaren får del av resultatet.

Normalt är det polisen som undersöker ett brott, en åklagare som åtalar och en domstol som dömer. Det gäller även vid narkotikabrott. Men vid drogtester på företagen är det företagsläkarna som undersöker och företagen som själva åtalar och dömer.

Det hela påminner om feodaltiden, när godsherren hade domsmakt över sina anställda. Eller om forna tiders brukspatroner, vars önskan var lag på bruket.

Nyligen krävde riksdagsledamöter från moderaterna, kristdemokraterna och miljöpartiet att det ska bli tillåtet att drogtesta ungdomar under 15 år.

"Det är vår plikt att finna nya vägar när ungdomar i 12-årsåldern provar narkotika," sa Chatrine Pålsson (kd).

Det låter sunt och förnuftigt, men faktum är att en absolut majoritet, 92 procent av nionde klassarna, aldrig har använt narkotika.

Men visst, jag är inte omöjlig: Låt testa Sveriges befolkning på längden och tvären, inför obligatorisk drogkontroll på dagis och öppna förskolan, ta stickprovskontroller i slumpvis utvalda hushåll och låt eleverna blåsa i alkometer innan dom hämtar sina sönderkokta falukorvar i matbespisningen.

Innan detta införs kräver jag dock att riksdagen inför obligatoriska drogtester och nykterhetskontroller av sina ledamöter. Fallet Gudrun Schyman visar ju att det finns högt uppsatta politiker som krökar rejält.

Jag föreslår urinprov minst en gång om året och alkotester inför varje plenum. De som vägrar ställa upp på provtagningen ska betraktas som en säkerhetsrisk och avlägsnas från riksdagens arbete.

Är riksdagsledarmöterna beredda att föregå med gott exempel?

Text: Jonas Hållén