Förläggaren Karl-Erik Hägglund får betala ett rekordvite på en miljon kronor om han fortsätter att ge ut Adolf Hitlers verk "Mein Kampf" på svenska. Det slår Svea hovrätt fast och fastställer samtidigt att Hägglund gjort sig skyldig till brott mot upphovsrättslagen.

I likhet med tingsrätten finner hovrätten att Hägglund av grov oaktsamhet gjort sig skyldig till intrång i fristaten Bayerns upphovsrätt till "Mein Kampf". Hägglunds straff blir villkorlig dom. Tingsrätten utdömde dock inget vite eftersom Hägglund sedan länge upphört med utgivningen.

Bayern konfiskerade upphovsrätten till "Mein Kampf" som ett led i denazifieringspolitiken efter andra världskriget. Förverkandet berodde på de brott mot mänskligheten som Adolf Hitler gjort sig skyldig till. Den konfiskationen är inte uppenbart oförenlig med grunderna för den svenska rättsordningen, anser hovrätten.

Detta innebär dock inte att man obegränsat kan erkänna sådana utländska konfiskationer av upphovsrätt. Det skulle ju kunna leda till att en främmande stat skulle kunna hindra utgivning av verk på ett sätt som strider mot grundläggande svenska värderingar, resonerar hovrätten.

Hägglund har hävdat att intresset av yttrandefrihet står över upphovsrätten. Han började ge ut "Mein Kampf" i slutet av 1980-talet. Bakgrunden var den ökande nynazismen i Sverige samt svårigheterna att få tag i "Mein Kampf" på svenska. Han gav ut 10 000 exemplar. De 150 exemplar Hägglund hade kvar är tagna i beslag och ska nu förstöras.