Presidenten för finska Bandidos, Marko Hirsma, intervjuas i Citylehti nummer 19/97.

Kommer fred att slutas mellan Bandidos och Hells Angels?

De finska klubbarna har inte ännu haft någon kontakt med varandra, men om man i Danmark kommer överäns om fred, kommer det även att binda oss vilket är bra.

Det har också gått rykte om att Bandidos kommer att uppgå i Hells Angels. Senare har inget hörts om det, vad är sanningen?

Ryktet spreds eftersom förslaget kom från Hells Angels. Enligt min åsikt visar förslaget dålig smak. Vi kommer att stanna under våra egna färger.

Tror du själv att stridigheterna mellan er kommer att ta slut nu?

Det är svårt att säga. Men jag tror nog att det är möjligt.