En utställning med drygt 300 verk av upproriska sovjetiska konstnärer har öppnats i Ungerns huvudstad Budapest. Verken skapades från 1950-talet och fyra årtionden framåt i den underjordiska konstvärld som existerade vid sidan av den officiellt sanktionerade socialrealistiska stilen.