Det beslutade chefsåklagare Gunnar Stetler på fredagen. Anledningen är att det inte går att bevisa att något brott begåtts. KI polisanmäldes av mjukvaruföretaget Eurodex 1994 för att ha piratkopierat ett dataprogram som institutets forskare använde.

Vid en husrannsakan ett drygt halvår senare fann polisen det aktuella programmet i flera datorer. Fram till i maj i år hände inget i brottsutredningen och utredningsledaren, polisinspektör Nils-Göran Sundvall, hoppade av uppdraget i brist på direktiv från dåvarande åklagaren Kent Madstedt.

Den senare skildes från utredningen en vecka senare sedan han JO-anmälts av Eurodex för eventuellt tjänstefel. Förundersökningen lades därefter på chefsåklagare Gunnar Stetler som nu beslutat lägga ner utredningen. Det finns, enligt Stetler, en rad skäl till varför brott inte kunnat styrkas. Det går inte att bevisa att kopieringsbrottet skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

Dessutom har det varit svårt att utreda vilken av de 30 institutionscheferna på KI som bär ansvaret. Den husrannsakan som gjordes på KI 1995 av Nils-Göran Sundvall genomfördes på ett oprofessionellt sätt.

Den har dokumenterats ofullständigt och vid husrannsakan medverkade företrädare för anmälaren Eurodex som med särskilda sökprogram undersökte KI:s datorer i jakt på piratkopiorna. Därför ifrågasätter åklagaren den inhämtade information.

En bristande vilja från KI:s sida att medverka i förundersökningen när det gäller hur många licensierade program institutet verkligen köpt och att vissa brott redan kan vara preskriberade, är ytterligare skäl till att förundersökningen läggs ner. För Deniz Özen, VD för Eurodex, kommer beskedet om att fallet ska läggas ned inte som en överraskning.

- Åklagarna har ju förhalat utredningen i tre år så nedläggningen är inte oväntad. Men vi driver ett tvistemål mot KI som inte påverkas av det som nu hänt, säger Özen till TT.