Datortidningsförlaget IDG driver sedan några år en onlinetjänst (läs: BBS) med titeln IDG Online. Efter en text i politik-forumet som kritiserade Israels agerande i palestinafrågan ändrades abonnemangsvillkoren, och den aktuella texten raderades från tjänsten.

Texten ifråga stred inte mot några svenska lagar eller förordningar. I IDG Onlines Dagbok, som är det forum där personalen meddelar nyheter, skrivs följande:

"I huvudsak kan sägas att vi eftersträvar ett trevligt klimat här på IDGOnline, utan inslag av vare sig direkta olagligheter eller av tvivelaktigt etiskt eller moraliskt innehåll. Jag vill här poängtera att ett inlägg kan raderas även om det inte bryter mot svensk lag, om vi enligt ovantående finner det direkt olämpligt på IDG Online."
Nyhetsbrevet Pawlos prudentliga har kontaktat Yvonne Nyman, projektledare, för en kommentar.

Är ni inte rädda för att IDG skall uppfattas som censurivrare med denna ändring, som trots allt är mer långtgående än lagstiftningen?

Nej, det är vi inte.

Hur ser användarna på ändringen?

Vi har fått blandade reaktioner och självfallet är det användare vi stoppat som haft mest att säga. Men när vi förklarar hur vi hur vi tänkt inser de flesta att det är för allas bästa som vi har dessa regler.

Blir det inte märkligt att ett tidningsförlag begränsar yttrandefriheten? IDG Online drivs trots allt av ett tidningsförlag.

Vi begränsar inte yttrandefriheten, vi vidmakthåller den! Det hela är mycket enkelt. Vill du uttrycka en åsikt står det dig fritt att göra det på IDG Online, förutsatt att du håller dig inom våra ramar. Vi vill ha ett tryggt system där var och en ska känna att man får säga vad man tycker, utan att bli trakasserad. Vad gäller yttrandefrihet så har förmedling av stöldgods, tips om olagliga metoder och piratkopiering inget med det att
göra.