Sedan några veckor tillbaka så sprids det falska bilder av Diana på Internet. Bilderna ser väldigt äkta ut, men är faktiskt falska.

http://www.fulldisclosure.org/crash.html