Norges förbud mot sexköp kan vara på väg att avskaffas. Åtminstone ifall landet får ett regeringsskifte, då tre av oppositionspartierna vill att lagen försvinner. Bernt Höie, viceordförande för Höyre, säger till tidningen VG att lagen inte har fått det resultat som förespråkarna hävdade.

Han berättar vidare att Höyre hela tiden utgått ifrån vad som är bäst för de prostituerade. Att det funnits en oro för att ett förbud skulle göra dem mer våldsutsatta och beroende av hallickar. Något som Bernt Höie menar är fallet. Förutom Höyre vill även Fremskrittspartiet och Venstre avskaffa sexköpslagen.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sexmarkedet/artikkel.php?artid=10072003