Allt fler värnpliktiga använder narkotika. Det visar en färsk undersökning om drogvanor inom försvaret. Av drygt 2 200 tillfrågade svarade 20 procent att de någon gång använt narkotika.
Av dessa hade 16 procent använt narkotika före militärtjänstgöringen medan 4 procent också nyttjade droger under tiden i försvaret.

- Siffrorna skrämmer, säger Anna Wiström, ansvarig för projektet Försvar mot droger som är ett samarbete mellan försvaret och de värnpliktigas fackliga organisation.

Några riktiga jämförelsesiffror bakåt i tiden finns inte. Vid en undersökning 1996 i samband med mönstringen svarade 14 procent att de någon gång använt narkotika. De vanligaste drogerna är hasch och marijuana.

- Det är allvarligt att så många använder droger, det är en stor säkerhetsrisk, konstaterar Anna Wiström. Varje år inträffar ett stort antal olyckor ute på förbanden med värnpliktiga inblandade. Det finns dock inget i dagens statistik som pekar på att drogmissbruk skulle vara olycksorsak.