Inom ett halvår kan den schweiziska modellen att dela ut gratis heroin till tunga missbrukare vara kopierad i Danmark. Där har regeringens medicinska råd gett klartecken till att testa modellen.

Även svenskar fast boende i Köpenhamn kan få delta i programmet där gratis heroin och rena sprutor delas ut till narkomaner. Det ställs inga krav på danskt medborgarskap, rapporterar Sydsvenska Dagbladet.

I Schweiz huvudstad Zürich har 1100 tunga narkomaner dagligen, i tre års tid, fått sin dos heroin och rena sprutor för att undvika smittspridning av gulsot och hiv. Enligt en första rapport har narkomanernas sociala och medicinska status ökat och kriminaliteten har minskat.

Nu ser det ut att finnas en politisk majoritet för att kopiera den schweiziska modellen i Danmark. Regeringens narkotikarådgivare, socialöverläkare Preben Brandt, och läkarförbundets ordförande, Torben Pedersen, har båda gett sin välsignelse. Ämbetsmän ska nu utvärdera förslaget.

Programmet är tänkt som ett alternativ till annan narkomanvård och missbrukarna ska komma till speciella mottagningsställen där de förutom heroin och sprutor får möjligheter till samtal. Mellan 150 och 300 ska ingå i första försöket.

Köpenhamns överläkare, Peter Ege, är starkt kritisk och säger till tidningen att han ska göra allt som står i hans makt för att förslaget inte ska genomföras, åtminstone i huvudstaden. Han anser att begeistringen över den schweiziska modellen liknar textreklam för tvättmedel och påpekar att alla vårdformer innebär en förbättring för narkomanerna.

Folkhälsoinstitutets chef Agneta Dreber ser ingen risk att Sverige följer danskarnas exempel. Hon framhåller att den svenska restriktiva hållningen till narkotika är djupt förankrad inom alla politiska partier och hos alla myndigheter.