Kontantkorten för mobiltelefoni vållar bekymmer för polisen. Brottsmisstänkta säger helt enkelt upp sina abonnemang och blir omöjliga att avlyssna.

Post- och telestyrelsen, PTS, och Säpo håller nu på att utarbeta tillståndsvillkor för hemlig avlyssning för telefonoperatörerna och utreder då också om kontantkorten strider mot lagen. I våras lanserade Comviq kontantkorten som gör det möjligt att ringa utan eget abonnemang och egen mobiltelefon. Kontantkorten köps utan att kortägaren registreras, och man ringer sedan anonymt.

Redan vid introduktionen befarade polisen att kontantkorten skulle attrahera brottslingar som ville undvika att få samtalen avlyssnade. Polisen ansåg att det skulle försvåra spaningsarbetet. Dessa farhågor ser ut att besannas. Gunnar Hierner, rotelchef vid rikskriminalens spaningsavdelning, uppger att personer man spanar på har börjat säga upp sina mobilteleabonnemang.

- Detta tolkar vi så att de misstänkta använder kontantkort, säger Gunnar Hierner. I vilken omfattning detta sker är svårt att avgöra. Men Hierner anser att det är ett bekymmer för polisens spaningsarbete.

- Om vi hade fått bestämma hade inte dessa kort varit tillåtna i Sverige, säger han Även om kontantkorten skulle förbjudas i Sverige tror han att de skulle bli svåra att stoppa. Det skulle vara enkelt att köpa in korten i övriga Europa.

Gunnar Hierner tror inte att personlig registrering av kontantkorten skulle underlätta för polisens avlyssningar. Han tror att korten då skulle köpas av bulvaner i stället. Comviq har i dagsläget inga planer på att exempelvis börja registrera personuppgifter från kortköparna.

- Även om polisen vill ha ut uppgifter, så är det viktigt för oss att värna om våra kunders integritet, säger Jan Tjernell, jurist vid Comviq.