Piratkopiering är en form av ekonomisk brottslighet som allvarligt skadar företag. Det anser den nybildade Svenska Föreningen mot Piratkopiering, som vill ta upp kampen mot olika former av otillåten kopiering; från falska märkesklockor till reservdelar för flygplan.

Bakom föreningen står bland andra Industriförbundet, Grossistförbundet, SAF och flera juridiska ombud. Syftet är att utbyta erfarenheter, sprida kunskap och upplysning om piratkopiering. Enligt justitiedepartementets internationella ekobrottsgrupp omfattar piratkopiering mellan tre och fem procent av världshandeln.