Den amerikanska herrtidningen Playboy vill sätta stopp för spridningen av tidningens erotiska bilder på Internet. Man kommer från och med idag märka alla bilder med en osynlig digital vattenstämpel.

Företaget har också investerat i ett system som söker efter bilder med den digitala stämpeln. När en bild hittas kontrolleras det om den som äger hemsidan har tillstånd att använda materialet.

"Det är framför allt unga (manliga) studenter som har kopierat bilderna och använt dem på sina hemsidor. Till att börja med tänker vi be dem sluta, utan att vidta några rättsliga åtgärder" säger Eileen Kent på Playboy.

"De som har kopierat våra bilder olagligt och säljer dem via Internet kommer våra jurister att få ta hand om" säger Eileen Kent vidare och refererar till ett fall som uppmärksammats i USA den senaste tiden. Playboy kommer också att börja testa att använda samma vattenstämpel på de bilder som publiceras i papperstidningen.