I Tyskland ska man nu ta ställning till ett lagförslag om censur på Internet. Den nya lagen, kallad "multimedialagen" är ämnad att begränsa databasers och online-service-företags informationsfrihet. Förbjuden verksamhet blir att sprida nazistisk propaganda, hårdporr och i övrigt bedriva bedräglig verksamhet över nätet.

I USA har sedan en längre tid en censurdebatt förts, men än så länge man har inte vågat ta det avgörande steget att lagstifta. Den tyska regeringen däremot anser kort och gott att det som inte är tillåtet offline ska heller inte vara det online.

Lagförslaget ställer leverantörerna i ansvarställning, dock under förutsättning att de har en rimlig möjlighet att stoppa den förbjudna informationen. Detta har medfört att Compuserve som för närvarande bedriver verksamhet i Tyskland nu överväger att flytta till omkringliggande länder. Nästa vecka beslutas i lagfrågan och om förslaget går igenom tas multimedialagen i bruk under augusti månad 1997.