I våras skrev Norra Skåne vid flera tillfällen om Nils-Eric Hennix och det medborgargarde han var på väg att bilda.

Tidningen fick uppslaget när Nils-Eric Hennix lämnade in en anonym annons där han efterlyste personer som kastat in en bomb på hans tomt. Mot löfte att vara anonym ställde han upp på flera intervjuer med tidningens medarbetare.

I en första artikel var han anonym, i en andra, dagen efter valde de att namnge Hennix i artikeln. Tidningen körde löpsedeln: "Högerextrem nationalist bakom medborgargardet i Hässleholm".

Justitiekanslern gör bedömningen att Nils-Eric Hennix var uppgiftslämnare i lagens mening och att han hade rätt till anonymitet. Uppgifterna om medborgargardet kom från honom. Därför inleds förundersökning.

Mimmi Karlsson-Bernfalk, redaktionschef och ansvarig utgivare på Norra Skåne, riskerar nu att fällas för brott mot uppgiftslämnares rätt till anonymitet. Justitiekanslern inleder en förundersökning på grund av Nils-Eric Hennix anmälan mot tidningen.