En av de stora frögrossisterna i landet, Bröderna Nelson i Tingsryd, och flera blomsterhandlare i Västerås har nu stoppat försäljningen av frön till växten En blomma för dagen. Orsaken är att ungdomar använder blomfröna som drog, rapporterar Radio Västmanland.

Det har under de senaste åren kommit sporadiska rapporter om att ungdomar utnyttjar frösorten som drog genom att krossa fröna och blanda ut med vatten. Enligt Kjell-Åke Persson på narkotikapolisen i Västerås ger blandningen en LSD-liknande effekt med hallucinationer. Och Giftinformationscentralen varnar för att drogen kan ge syn- och hörselstörningar och även svåra magsmärtor.

För några år sedan togs En blomma för dagen-fröerna bort från ställ i butikerna där kunderna själva kunde ta för sig av fröpåsarna. De började i stället säljas över disk. Men efter rapporter nyligen om att skånska ungdomar utnyttjat fröna som drog har Bröderna Nelson i Tingsryd stoppat sina leveranser.

- Vi beslutade rensa bort den aktuella frösorten ur sortimentet i år och den finns sannolikt inte med heller nästa år, säger fröansvariga Birgitta Karlsson. Vi har också rekommenderat återförsäljarna att plocka bort den från hyllorna.

De största blomsterhandlarna i Västerås har följt uppmaningen. Frögrossisten Weibulls har dock för närvarande inga planer på att dra tillbaka sina fröpåsar.