Internationella Bibelsällskapet har efter kritik från olika håll beslutat att inte bekosta en könsneutral nyöversättning av Bibeln. Beslutet är en stor framgång för de konservativa baptisterna i USA.

- Man kompromissar inte med den heliga skrift bara för att kvinnorna ska känna sig delaktiga, säger Andreas Kostenberger vid ett baptistseminarium i USA.