Nej till "Drömmen om Elin" och "Man skall leva för varandra". Men "Gammal fäbodpsalm" går bra och möjligen något ur "Chess". Sveriges kyrkomusiker har listat vad de kan tänka sig att spela - och inte spela - på en begravning.

Anhörigas eller den avlidnes egna önskemål om vad som ska spelas under begravningsakten går inte alltid ihop med vad präst och kantor anser lämpligt. Kyrkans Tidning har låtit 76 kantorer runt om i landet ta ställning till vad de kan tänka sig att spela - eller inte spela.

Till en kantors plikt hör att spela allt som ingår i psalm- och mässboken. Däremot kan en kyrkomusiker inte tvingas att framföra annan musik som han eller hon anser olämplig.