Den svenska nazistorganisationen Riksfronten lägger ned sin verksamhet. Även deras nyhetsblad "Den Svenska Folksocialisten" läggs ned. De kommer dock att fortsätta saluföra sin litteratur samt lite annat material fram till februari 1998. Du som är intresserad av deras utförsäljning kan vända dig till: Folksocialistisk samling, Box 36, 810 65 Skärplinge.