Europaparlamentet diskuterade nyligen åtgärder mot porr, pedofili och rasistiskt material på Internet, och uppmanade till en samlad europeisk och internationell aktion.

Väl medvetna om svårigheterna att bevaka nätet, föreslog man en flora av olika ageranden; dels uppmanade man marknaden till att bli mera medveten och själv ta ansvar för det innehåll som förmedlas över nätet, vidare föreslogs särskilda team av "cybersnokar" som rotar upp misshälligheter - en teknik som till viss del redan används i Storbritannien och Nederländerna. Dessutom efterlystes internationella avtal med vilka man skulle kunna åtala kriminellt utnyttjande av Internet.

Vissa parlamentsledamöter föreslog att Internetleverantörer skulle kunna hållas ansvariga om olagligt material förmedlades via deras servrar och om de avhållit sig från att avlägsna materialet. Detta återspeglar den i Tyskland pågående processen mot CompuServes förre tysklandschef.

Denna utveckling oroar en del Internetleverantörer som anser att de borde ges samma behandling som telekommunikationsföretag - som knappast åtalas om brottslingar kontaktar varandra på telefon. EU-parlamentets ledamöter uttryckte sin erkänsla för det känsliga avvägandet mellan beskydd och censur och betonade att "yttrandefrihet är en fundamental rättighet i ett demokratiskt samhälle".