Den amerikanska gruppen Wild Child hade vid ankomsten till Helsingfors med sig hela 45 kilo haschish i bagaget. Haschpartiet hade gömts i fordonet i ett specialgjort gömställe. Partiet hade varit värt cirka 2,5 miljoner mark i gatuhandeln.

Polisen har anhållit åtta personer som misstänks vara delaktiga i smugglingen. Narkotikaroteln i Helsingfors hittade även narkotika i gruppens hotellrum samt en del pengar.