I Norge har man satt upp en bevakningskamera som avslöjar torskar som köper prostituerade. Bilderna från kameran sänds sedan ut på en webbsida.

http://sel.ikke.no/horer