Säkerhetspolisens registrering av enskilda personer ska regleras. Det förslaget kommer från registerutredningen, som i går lämnade över sitt slutbetänkande till justitieminister Laila Freivalds.

Utredaren, förra Säpochefen Mats Börjesson, menar att lagstiftningen om kriminal- och polisregister är ålderdomlig och behöver moderniseras. Utredningen föreslår att kriminalregistret och person- och belastningsregistret försvinner och ersätts av ett nytt allmänt belastningsregister. Dessutom föreslås ett nytt misstankeregister.