Sänd oss 1 400 D-mark och två nytagna fotografier, så får du ett falskt pass med valfritt namn. Det erbjudandet fick en äldre man i Göteborgstrakten i brevlådan. Mannen vände sig till polisen som nu utreder ärendet.

Den äldre mannen är bosatt i en kommun nära Göteborg och är sedan 1959 svensk medborgare. Försändelsen, som kom i brevlådan till mannen häromdagen, skickades från International Document Service (IDS) i London. Firman har inget officiellt postnummer, men har en postboxadress i London enligt Göteborgs-Posten.

I brevet erbjöd firman ett så kallat utbytespass. Priset, 1 400 tyska mark, motsvarar cirka 6 300 svenska kronor. Med passet skulle man bland annat kunna föra pengar i säkerhet utomlands och också bygga upp en helt ny identitet i ett annat land, menade säljaren.

IDS påstår sig ha inhandlat alla dokument på laglig väg. Man skriver dock i brevet att alla underlag för affären automatiskt förintas när leveransen har skett. Mannen som erhöll brevet lämnade det omedelbart till polisen i Göteborg, som i sin tur överlämnade det till rikskriminalens underrättelsetjänst.