När säkerhetschefen på Telia Data, Ulf Lundin, var i full färd med att varna kollegorna för ett nytt datavirus spred han själv viruset vidare. Smittan följde med det elektroniska dokument om krishantering vid exempelvis virusangrepp som han skickade runt på företaget.

Det hela tog bara några dagar i mitten av mars. På tisdagen skrev säkerhetschefen riktlinjer för hur kriser, exempelvis svåra virusangrepp, ska hanteras. Dokumentet skickades elektroniskt till 40-50 chefer på Telia Data.

- Dagen efter misstänkte vi att vi hade fått virus och på torsdagen märkte jag att jag också hade fått det och skickat vidare det i dokumentet om krishantering. Det är rena parodin, verkligen ödets ironi, säger Ulf Lundin.

Viruset tros komma från USA och sprids lätt utan att man vet om att ens dator har smittats. Enligt Ulf Lundin har minst 100 svenska företag viruset utan att veta om det. Bara inom Telia har 32 000 smitthärdar hittats och åtgärdats, rapporterar personaltidningen Televärlden enligt Dagens Nyheter.

- Det är ett jädra märkligt virus, ett makrovirus. Jag har undrat när ett sådant här ska komma hit. Nu har det det, säger Ulf Lundin. Makroviruset skiljer sig från andra virus genom att det kan gömma sig i dokument till ett program i stället för i själva programmet. Viruset som drabbat Telia kallas Cap A och sprids via ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word, som förstörs. Men detta sker inte omedelbart, utan vissa funktioner förstörs. Helt plötslig kanske det inte går att spara.