De nya telefonkorten för mobiltelefoner är anonyma och omöjliggör telefonavlyssning. Korten är ett hjälpmedel för brottslingar, anser narkotikapolisen i Stockholm som vill att kortköparna ska registreras. Narkotikapolisen har nu vänt sig till polisledningen och riksåklagaren för att få dem att agera.

Hemlig telefonavlyssning är ett viktigt inslag i narkotikapolisens arbete. I Frankrike har säkerhetstjänsten redan fått regeringen att tvinga den statliga teleoperatören France Telecom att ändra systemet med de nya korten.