Den i media mycket omdiskuterade organisationen Anti-AFA som bl.a. kartlägger folk som motarbetar nazister, är nu åter tillbaka på Internet efter några veckors frånvaro.

http://www.ns88.bayside.net/antiafa