Vid ett dataintrång i helgen hos den norska Internetoperatören Telenor Nextel försvann 11 000 hemsidor. Bland de hemsidor som hackades fanns bl.a. de norska tidningarna "Nettavisen" och "Dagbladet"

Företagets informationschef Arne Cartridge sade på söndagen att intrånget inte skedde i Telenor Nextels egen utrustning, utan i de program som redigerar den enskilde privatkundens hemsida. Utomståendes ingrepp i dessa redigeringsprogram ledde till att 11 000 privata hemsidor försvann, sade Cartridge.

Telenor Nextel har totalt 125 000 privatkunder, och bolaget medger att säkerheten kring redigeringsprogrammen inte är den bästa. Under söndagen arbetade sex personer på bolaget med att försöka återställa alla de försvunna hemsidorna. Kopior fanns av samtliga filer. Däremot var det svårt och tidskrävande att försöka spåra dem som låg bakom intrånget, förklarade Arne Cartridge.