Angela Marquardt åtalas nu också för att ha lagt ut själva åtalet mot sig själv på Internet. Ordalydelsen får enligt tysk lag inte offentliggöras före rättegången. Straffet kan bli upp till ett års fängelse.

Detta är alltså drag nummer två från den radikala Berlinpolitikern. Det ursprungliga åtalet gäller uppmaning till terroristisk handling. Så bedömer tyska åklagare det faktum att Angela Marquardt på sin hemsida inrättat en länk till den i Tyskland förbjudna tidningen Radikal med bland annat instruktioner för bombattentat.