Den iranska motståndsgruppen Folkets mujahedin (MKO) protesterar i en skrivelse från sitt europeiska högkvarter i Paris mot att svenska Säpo klassar den som terrorgrupp.

- MKO kräver att den svenska regeringen och säkerhetspolisen tar tillbaka sin falska karaktärisering och sina falska påståenden. På så vis skulle de hindra mullorna från att dra ytterligare fördel av denna incident, heter det i en skrivelse från MKO:s pressavdelning i Auvers-sur-Oise i norra utkanten av Paris. Av uttalandet framgår att MKO misstänker Sverige för samarbete eller en önskan till samarbete med Iran.