Ett flertal nazistiska klistermärken - tillverkade av Nordiska Nationalsocialister - sattes i höstas upp på Parkskolan i Mönsterås. Justitiekanslern (JK) har nu beslutat att inte inleda någon förundersökning om hets mot folkgrupp.

Det var i slutet av september som rektorn på Parkskolan samlade ihop personal och polis för att diskutera händelsen. På klistermärkena stod "Tag sikte på framtiden", "Krossa sionismen", "Svenskarna har rätt att ta tillbaka sitt land", "Radikala problem kräver radikala lösningar" och "Varning för mångkultur".

En anmälan om hets mot folkgrupp upprättades. En elev misstänktes stå bakom det hela, och man öppnade hans skåp där polisen fann fler klistermärken och affischer med liknande innehåll. I slutet av december överlämnades ärendet till JK, som är kritisk mot att polisen eller åklagarmyndigheten i höstas fattade beslutet om att inleda förundersökning i det aktuella fallet. Detta eftersom det enbart är Justitiekanslern som kan ta ett sådant beslutet. JK skriver:

"I mål om tryckfrihetsbrott är som ovan angetts Justitiekanslern ensam behörig åklagare och det är därmed endast Justitiekanslern som kan besluta att inleda förundersökning på grund av misstanke om sådant brott"
"Av handlingarna i ärendet framgår inte om det är polisen eller åklagaren som har beslutat att inleda förundersökning i det aktuella fallet. Oavsett hur det förhåller sig med den frågan har varken polisen eller åklagaren lagligen kunnat fatta ett sådant beslut."
"Kontakt med Justitiekanslern borde ha tagits i ett betydligt tidigare skede. Beslut om att inleda förundersökning borde inte ha fattats."
Inte heller anser JK att någon förundersökning ska inledas. Efter att ha granskat klistermärkena har JK nu kommit fram till att flera av dem inte utgör hets mot folkgrupp. Endast ett av klistermärkena, med texten "Varning för mångkultur" ihop med en bild på en beväpnade män av utländsk härkomst, bör räknas in under hets mot folkgrupp, Men i det fallet anser JK att klistermärket troligen är tryckt långt tillbaka i tiden, och därmed är brottet i så fall preskriberat.

http://www.nordiskanationalsocialister.com
http://www.jk.se