Den föreslagna konventionen om litterär och konstnärlig upphovsrätt, känd som Wipo, ställer orimliga krav på telebolagen och hotar den personliga integriteten. Det skriver cheferna för elva stora amerikanska tele- och Internet-företag i ett öppet brev till president Clinton.

De uppmanar presidenten att ompröva sitt ställningstagande. World Intellectual Property Organization, Wipo, diskuterar på en pågående konferens i Geneve hur upphovsrätten ska tillämpas på Internet. Det föreslagna avtalet gör tele- och Internet-bolag ansvariga för innehållet i meddelanden som de förmedlar.

Varje digital kopia av ett verk, även om det bara är en fil som lever någon tiondels sekund i en server, jämställs med en tryckt kopia. Detta, skriver de elva företagscheferna, ställer orimliga krav på företagen, eftersom de kan göras ansvariga för innehållet i e-post som skickas över deras nät. Detta hotar avsändarnas personliga integritet.

Dessutom är det, med dagens krypterade och paketförmedlade meddelanden, som sänds uppstyckade i småbitar, i praktiken omöjligt att veta vad som överförs, även om man skulle vilja. Brevet har undertecknats av cheferna för America Online, Bell Atlantic, Bell South, Compuserve, MCI, MFS, Netcom, Nynex, Prodigy, Psinetoch UUNet.