Tusentals soldater och officerare i nazitysklands krigsmakt spelade ett dubbelspel. De var judar. Enligt den engelske historikern Bryan Riggs så var inte mindre än 1200 nazistiska soldater av judisk härkomst. Av dessa 1200 fanns två fältmarskalkar, tio generaler, 14 överstar och 30 majorer.