Alla utländska ord ska förbjudas i Iran, har parlamentet slagit fast i en ny lag. De företag som har utländska namn eller utrikiskt benämnda produkter måste anmäla nya namn på farsi, det officiella språket.

Om Väktarnas råd, det högsta juridiskt-religiösa kontrollorganet, godkänner lagen får företagen en månad på sig att byta ut förbjudna ord. Rådet, som granskar att lagförslag är förenliga med den islamiska läran, har tidigare avslagit förslaget utan förklaring.

Hundratals iranska företag har utländska namn. Det må vara hänt, men värre är det med vardagsord som också måste bytas ut. Exempelvis har farsi inga motsvarigheter till låneorden autobus från franskan samt sandwich, computer, telephone och hundratals andra engelska lån.

Iran förbjöd förra året innehav av paraboler för att invånarna inte skulle kunna se utländska tv-program. Därmed försöker de religiösa ledarna stävja den kulturella invasionen från väst.