Just nu pågår en kamp mellan ljusskygga Scientologer och frihetsivrande Internetanvändare. Avhoppade medlemmar avslöjar sektens tveksamma arbetsmetoder på nätet. Dessutom publicerar de heliga texter, som bara medlemmar efter att ha spenderat miljontals kronor på dyra kurser i personlighetsutveckling får ta del av.

Internet hotar rörelser som bygger på bluff och hemlighetsmakeri. Avslöjanden sprids sekundsnabbt i den digitala världen. För två år sedan försökte Scientologerna censurera en elektronisk konferens genom att skicka in e-post med ett speciellt program som automatiskt tog bort meddelanden och inlägg som var ofördelaktiga för Scientologin.

I januari 1995 ville sekten med hjälp av domstol i USA förbjuda hela diskussionsgruppen. Ordet scientology påstods vara copyrightskyddat. De lyckades tack och lov inte. Däremot har de fått finska polisen att tvinga innehavaren av en så kallad anonymitetsserver (där information sprids anonymt) att lämna ut adressen på en person som distribuerat material om Scientologerna. Det är ett klart brott mot meddelarskyddet.

I somras lade nätsurfaren Zenon Panoussis i Stockholm ut scientologibibeln The Fishmans Papers på sin hemsida. Sektledningen åkte med advokat till Sverige och fick ett tingsrättsbeslut om beslagtagande av Panoussis hårddiskar och disketter. Panoussi passade då på att lämna in alla hemliga texter till tingsrätten. Så blev de allmänna handlingar. Han lämnade dessutom in bibeln till riksdagen med ett brev till riksdagsledamöterna. Därmed blev skriften ett riksdagsärende och offentlig för oss alla. Nu sitter scientologer i skift i riksdagshuset för att förhindra allmänheten att ta del av skriften. De gör allt för att försöka sätta en 200-årig offentlighetsprincip ur spel. Texter har försvunnit och manipulerats hos både justitiekanslern, Stockholms tingsrätt och riksdagen.

I Scientologernas tidning beskrivs riksdagen som medlöpare och länk i en brottskedja. Parallellen dras till spridande av företagshemligheter. Tänk om någon stal receptet till Coca Cola och spred det. Exemplet är avslöjande: Scientologin är ett kvasireligiöst geschäft. De säljer andliga kurser till skyhöga priser. Avhoppare berättar att de blivit hjärntvättade. Ingen får ifrågasätta ledarna. Kritiker ska tystas. Med Internet har äntligen grundvalarna för denna extrema och antidemokratiska rörelse börjat gunga.