En grupp forskare i USA har låtit undersöka hur många som svarar på utskick av skräppost. Ett utskick med 350 miljoner mejl för läkemedel genererade endast 28 försök till köp. Utan hjälp av botnät är en så låg svarsfrekvens ekonomiskt olönsam.

Botnätet Storm, som används för att skicka skräppost, infiltrerades av en grupp forskare verksamma vid University of California och San Diego i syfte att se hur många som svarar på skräppost.

Under den tid undersökningen pågick så skickade Storm ut 350 miljoner mejl med reklam om läkemedel, vilket resulterade i att drygt 10 000 användare besökte den riggade läkemedelssidan. Av dessa var det dock bara 28 besökare som försökte genomföra köp, motsvarande en svarsfrekvens på under 0,000001 procent.

Även om intäkterna kan vara stora totalt sett, är det samtidigt kostsamt att skicka så mycket e-post. Enligt forskarna är det för kostsamt för att aktiviteten längre ska vara lönsam utan användandet av botnät.

Länk till forskningsrapporten:
http://www.icsi.berkeley.edu/pubs/networking/2008-ccs-spamalytics.pdf

Botar och botnät — ett växande hot:
http://www.symantec.com/sv/se/norton/theme.jsp?themeid=botnet