Nu har det första numret av tidningen Filen kommit ut. En tidning av och för fångar. Den planerar att komma ut med ett nummer i kvartalet. På sin webbplats beskrivs tidningen på föjande sätt:

"Filen är en tidning för och av fångar som för fångars röster mellan anstalterna och över murarna. Filen finns för att möjliggöra kommunikation och vill bryta den isolering som murarna är där för att skapa. Filen blandar texter innifrån anstalterna med texter utifrån för att visa hur olika former av kontrollpolitik i samhället hänger ihop."
http://www.tidningenfilen.se