Den 9 mars var det meningen att allmänheten skulle ha möjligheten att få låna en prostituerad på Skurups stadsbibliotek. Men erbjudandet har nu stoppats.

Inspirerade av ett danskt antivåldsprojekt började stadsbiblioteket i Malmö 2005 att låna ut levande böcker. Levande böcker är yrkesmänniskor som ställer sin tid, sina kunskaper och erfarenheter till förfogande för "boklånaren", som kan ställa frågor om yrket. Arrangemanget uppskattades och fick med tiden flera efterföljare. Bland andra stadsbiblioteket i Skurup.

Projektet är tänkt att öka kunskapen om olika grupper i samhället, men också att motarbeta fördomar. Biblioteket har tidigare lånat ut en djurrättsaktivist, en militär och en lesbisk kvinna, vilka alla var uppskattade inslag på den lilla orten.

Den 9 mars var det tänkt att invånarna skulle få möjligheten att låna en prostituerad. På kommunens evenemangskalender kunde man tidigare i veckan läsa:

"Vi fortsätter med yrkesgrupper under bokstaven P. Den här lördagen kanske du får möta en poet, parkeringsvakt och prostituerad. Nu har du chansen att ställa frågor om deras arbetsliv".
Men erbjudandet plockades kort därefter bort, då man ansåg det olämpligt att definiera prostitution som ett yrke. Den 9 mars har den prostituerade istället bytts ut mot en politiker, som ska berätta om sitt uppdrag.

http://www2.soderslatt.com/sv/evenemanget/a407031/lana-en-levande-bok/detaljer?search=s%3D20120716%3Bgid%3D65088&filter=pl%3D60321%3Bsgid%3D65089
http://biblioteksbladet.se/2013/01/23/utlan-av-prostituerad-stoppas/