Flashbacks nyhetsbrev FNA är sedan två veckor tillbaka tvåspråkig. På måndagar släpps den svenska versionen, för att några dagar senare även komma ut i tysk översättning.

Ansvarig för den tyska utgåvan blir Henrik Steffen. Den tyska versionen blir i början en identisk kopia av den svenska, men med tiden är det tänkt att det även skall byggas upp ett tyskt kontaktnät (likt det i norden). Det finns även planer på översättningar till fler språk, men det hela är givetvis också en fråga om tid eftersom alla jobbar oavlönat.

Ifall det finns några frivilliga eldsjälar bland våra läsare som har tid till översättning, så är ni mer än välkomna. De språk vi söker översättare till är först och främst engelska, spanska och franska. Men även andra översättare är av stort intresse.

Den tyska utgåvan finns på följande adress:
http://www.flashback.se/german/fna