Sedan ungefär en månad tillbaka säljs sexdrogen Poppers helt lagligt i Sverige. Detta trots rapporter om dödliga bieffekter. Poppers är egentligen en hjärtmedicin, men den har med tiden ersatts av andra mer effektiva preparat. Nuförtiden produceras den främst för att säljas som drog i snyggt utformade flaskor.

Själva ruset uppnår man genom att dra i sig ångorna via näsborrarna eller munnen. Under ett par minuter känner man sig sedan avslappnad, lite omtöcknad och ljus och ljud far igenom med en rasande kraft. Den fungerar också som ett komplement till andra droger, t.ex LSD och ecstasy, och gör att rusupplevelsen blir starkare.

- Det var på ravefester jag kom i kontakt med Poppers, berättar Jonas, en 28-årig Göteborgare. Vid toppar på låtar snurrar det extra i huvudet... Livet blir roligare.

Poppers fick sin första storhetsperiod under 50-talet då den användes i stor utsträckning i amerikanska showbiz-kretsar. Med tiden inlemmades den i gaykulturen där den höjdes till skyarna för dess förmåga att förlänga orgasmer. Att drogen var kult hos bögar gjorde att man under 80-talet snabbt sammankopplade den med AIDS.

Omfattande studier gjordes, främst i USA, vilket visade att Poppers inte orsakade AIDS, men däremot var livsfarlig på många andra vis. Man fann att den förstörde immunförsvar och lungor, muterade gener och kunde orsaka hjärtattacker. Dessa fakta tillsammans med rapporter om dödsfall gjorde att man förbjöd försöljning av Poppers i Amerika.

Detta har i sin tur endast skapat en sorts kurragömmalek där producenterna letar kryphål i lagarna. Poppers är alldeles för värdefull för att ge upp utan kamp.