Följande pressmeddelande skickades ut den 30 oktober från Control Alt Delete:

"Då ett flertal företag uttryckt önskemål att förvärva adresser av Control Alt Delete och dess partners, som innehåller delar av deras firmanamn, har vi beslutat att ge fem bolag rätten att välja mellan tre alternativ:

a. Domänadressen förblir vår.
b. Domänadressen överlåts till en stiftelse " Cyberfriends" som ekonomiskt ska hjälpa människor som "råkat illa ut" pga av Internet.
c. Domänadressen överlåts till företaget mot uppvisande av trademark el. dylikt för 5000 US $,varpå 70% går till ovan nämnda stiftelse.

De företag som vill hålla alla dörrar öppna svarar lämpligtvis inte och hamnar då inom kategori a).

Vi tror att öppenhet i denna fråga gagnar både Control Alt delete, samhällsdebatten samt de företag vars advokater vi i framtiden kommer att ha att göra med med. Därför har vi bestämt oss för att den eventuella överlåtelsen ska ske på offentlig plats i mitten av november.

De fem adresserna kommer att offentligöras kl. 19.30 tisdagen den 5 november på internetadressen: http://www.controlaltdelete.se/friends.html. Plats och tidpunkt kommer att meddelas vid samma tillfälle.