Alla järn- och cykelaffärer i Singapore ska få en lista över kända sniffare, och det blir straffbart att sälja lim, thinner eller liknande till personer som står på listan.

- Därmed hoppas vi kapa problemet vid roten, säger Tan Seck Kang som är chef för narkotikabyrån till tidningen Straits Times. Butikerna tillhålls sedan tidigare att föra listor över kunder som köper kända sniffarämnen. Åtgärderna är en reaktion på hänvändelser från allmänheten och bekymrade föräldrar i tremiljonersstaten.