Syftet var troligen att komma över dagskassan från Östersundstravet. Därför hade någon eller några placerat en grönmålad fristående "servicebox" utanför Föreningsbanken i Östersund.

Boxen var proffsigt byggd och hade skrivna anvisningar med bankens egen logotype. Bankkunderna uppmanades att använda den i en stolpe tillfälligt fastkedjade boxen eftersom den ordinarie var ur funktion.

Men när travpersonalen kom till boxen med drygt 600 000 kronor vågade man helt enkelt inte ta risken att använda den tillfälliga serviceanordningen.