Installationen "Royal Fertilization" av Carl Michael von Hausswolff och Leif Elggren på Hales Gallery i London, blev censurerad av engelska myndigheter. Två triptyk-fotografier togs ned, och fick inte ens visas privat (på galleriets kontor). Problemet är dock löst, då bilderna nu istället finns på internet.

http://www.it.kth.se/KREV/fertil.html