Den omtalade "uppslagsboken" på Radio Islams hemsida - som stoppades i våras - finns nu åter på Internet. Sidan stoppades p.g.a. att det var oklart om den bröt mot den svenska datalagen. Nu finns en spegel av hela Radio Islams hemsida upplagd på en amerikansk server, där även den stoppade sidan ingår.

http://abbc.com/islam/svenska/fildok/ord.htm