Tysklands familje- och ungdomsminister Claudia Nolte uppmanade nyligen företag som bjuder ut internetanslutningar att blockera tillgången till den tyske nazisten Ernst Zündels hemsidor.

"Centralen för granskning av material skadligt för ungdomen", som lyder under familjeministeriet har på Noltes uppmaning klassificerat Zündels hemsidor som "olaglig publikation".

Därmed skall unga personer inte ha tillgång till dem, medan de fortfarande är tillåtna för vuxna. Nolte anser att det är internetbolagens problem att se till att unga personer inte kan besöka hemsidorna. Hur detta skall göras i praktiken säger hon inget om.

Nolte påminner också att förbundsrepubliken för närvarande planerar ett lagförslag, som skall klargöra de nya mediernas rättigheter och förpliktelser. Enligt Nolte skall internet inte åtnjuta några specialrättigheter. Den nya lagen gör också klart att material som är skadligt för ungdomen inte får spridas via internet.