Europol har fått tillstånd till att skapa register över personer som "skulle kunna vara intressanta för särskilda granskningar".

Man behöver inta vara en brottsling för att hamna i registret, det räcker att man räknas som ett potentiellt vittne till framtida brott. Registret kommer att innehålla information om bl.a. ras, politiska åsikter, sexuell läggning, hälsa och religös övertygelse.